Hyreshöjning har förhandlats fram med hyresgästföreningen att gälla fr.o.m. 1 januari 2019. Den nya hyran för din lägenhet framgår på hyresavin.