Hyreshöjning har förhandlats fram med hyresgästföreningen med 0,89% att gälla fr.o.m. 1 April 2018. Den nya hyran för din lägenhet framgår på hyresavin.