Allmänna villkor &
Samtycke till behandling av personuppgifter

Den sökande ansvarar för att de registrerade uppgifterna alltid är aktuella och att alla uppgifter som lämnats är sanningsenliga.

Förnyelse av intresseanmälan måste ske var 6:e månad. Genom att logga in på vår hemsida, med användarnamn och lösenord, förnyas intresseanmälan automatiskt. Den gäller då i ytterligare 6 månader, inom vilken tid man åter måste logga in och förnya den för att hålla den aktiv. Om förnyelse inte sker så raderas ansökan. Sökanden kan när som helst välja att radera sin ansökan.

Jag samtycker och godkänner till nedanstående om samtycke till behandling av personuppgifter

Registrering av personuppgifter kan i vissa fall kräva samtycke från den registrerade. Dessutom krävs att den som registrerar uppgifterna informerar den registrerade om ändamålen med behandlingen. Reglerna syftar till att skydda den enskildes personliga integritet. Detta avsnitt avser att ge dig som bostadssökande hos PMJ Fastigheter AB sådan information.

Det är nödvändigt för PMJ Fastigheter AB att i sin verksamhet behandla uppgifter om dig som sökande vad avser, t ex namn, adress, personnummer och ekonomiska situation. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall kunna administrera, planera, utvärdera och fatta beslut kring ditt intresse avseende viss bostad/garage/lokal. Personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för att administrera uthyrningsprocessen och kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga register och från tidigare hyresvärd. Lämnade uppgifter kan vidare komma att användas för genomförande av kreditupplysning. Lämnade personuppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part och ej heller användas i annat marknadsföringssyfte än att erbjuda passande hyresobjekt.

Du har rätt att, på begäran få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. PMJ Fastigheter AB kommer att rätta eventuella felaktiga personuppgifter som upptäcks utan att du påtalar det samt respektera din rätt att återkalla lämnat samtycke. Begäran om information samt begäran om rättelse av felaktiga uppgifter görs hos PMJ Fastigheter AB. Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Sidan använder cookies enbart för inlogning. Genom att skapa konto godkänns detta.

Jag intygar även att vi erhållit den information som ska lämnas enligt personuppgiftslagen/GDPR. Genom att kryssa i rutan att jag godkänner avtalet ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, till villkoren ovan och till att PMJ Fastigheter AB har full rätt att ta kreditupplysning(ar) och inhämta den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyreslägenhet.

Tillbaka