INTRESSEANMÄLAN

Om du är intresserad av att hyra en bostad eller lokal hos PMJ Fastigheter kan du här fylla i en intresseanmälan och skicka till oss. Borgensuppgifter behövs inte fyllas i om du har en stabil ekonomi. Samtliga övriga uppgifter är obligatoriska och måste fyllas i för att en registrering i vår bostadskö skall kunna ske.

SÖKANDE

Namn

Personnr (ÅÅMMDDXXXX):

Adress:

Postnr+Ort:

Tfn. Bostad:

Tfn. Mobil:

Tfn. Jobb:

Epost:

Antal barn:

Födelse år barn:

MEDSÖKANDE

Namn

Personnr: (ÅÅMMDDXXXX)

Adress:

Postnr+Ort:

Tfn. Bostad:

Tfn. Mobil:

Tfn. Jobb:

Epost:

Antal barn:

Födelse år barn:

Arbetsförhållande

Yrke:

Arb.givare:

Referens:

Telefon:

Årsinkomst:

Arbetsförhållande (medsökande)

Yrke:

Arb.givare:

Referens:

Telefon:

Årsinkomst:

Nuvarande Boende

Hyresvärd:

Telefon:

Lgh/storlek:

Hyra/mån:

Bott sedan:

Nuvarande Boende (medsökande)

Hyresvärd:

Telefon:

Lgh/storlek:

Hyra/mån:

Bott sedan:

Borgen

Namn:

Personnr (ÅÅMMDDXXXX):

Adress:

Postnr+Ort:

Tfn. Bostad:

Tfn. Mobil:

Tfn. Jobb:

Borgen (medsökande)

Namn:

Personnr (ÅÅMMDDXXXX):

Adress:

Postnr+Ort:

Tfn. Bostad:

Tfn. Mobil:

Tfn. Jobb:

Bostads önskemål

Storlek:

Max hyra:

Adress:

Önskad inf.:

Övriga önskemål

Övrigt:

  • Varje lägenhet visas för flera sökande.
  • Lämnade uppgifter och referenser får kontrolleras hos respektive myndighet.
  • Intresseanmälan måste förnyas var 6:e månad.
Jag accepterar villkoren