Information med anledning av Coronaviruset

PMJ Fastigheter följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra berörda myndigheter.

PMJ Fastigheter uppmanar sina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare att avvakta med icke akuta besök eller serviceåtgärder.

Våra underentreprenörer har begränsade möjligheter att hantera besiktningsanmärkningar och felanmälningar.

Vi ber er om förståelse för att vi för närvarande endast åtgärdar felanmälningar av akut karaktär för att minska smittspridning.

Är ärendet akut, informera oss så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas. Övriga ej akuta ärenden åtgärdas så fort läget är stabiliserat.

PMJ Fastigheters riktlinjer för sina anställda

För att inte äventyra hyresgästernas eller de anställdas hälsa uppmanas alla anställda som uppvisar symtom som liknar de som coronaviruset ger att stanna hemma.

Denna information gäller tills att annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.

RÄTT OMGIVNING FÖR VÅRA HYRESGÄSTER

PMJ Fastigheter är en privatägd koncern som verkar i Ystad. PMJ Fastigheter strävar efter att skapa rätt omgivning för våra hyresgäster. Vi hyr ut bostäder och lokaler där vi själva skulle vilja bo och verka.

Efter att först varit en enskildfirma som syssla med fastighetskötsel till lokala hyresvärdar så bildades 1998 PMJ Fastigheter AB då den första hyresfastigheten förvärvades.
Med åren har PMJ Fastigheter haft en jämn stadig tillväxt och vuxit från ett bolag till en familjekoncern inom olika verksamhetsområden med fastigheterna som stomme i moderbolaget.

Idag verkar koncernen inom följande verksamheter:

  • Förvaltning av egna hyresfastigheter samt bostadsrätter
  • Projektutveckling och externförvaltning
  • Hotell, restaurang och konstverksamhet.

I dessa verksamheter finns ett antal varumärken som alla samverkar för att leverera en optimerad kundupplevelse och goda arbetsförhållande för varje anställd.

En företagskultur som genomsyras av sunt förnuft, goda värderingar och ett återkommande fokus på miljön.

Genom att ta till vara på den bredd av olika kunskapsområden som finns inom koncernen
skapar vi synergieffekter inom områden som service, kompetens och ekonomi vilket inte bara bidrar till goda resultat utan även en trivsam arbetsplats för vår personal.

I koncern jobbar ca 65% kvinnor och 35% män med en snittålder om 34 år. Besök gärna våra olika webbplatser nedan och läs mer om våra verksamheter och varumärken.

Finansiell information


FASTIGHETER

 

LÄS MER

HOTELL CONTINENTAL

LÄS MER

GALLERY M1

LÄS MER

HOTELL FRITIDEN

LÄS MER

FÖRVALTNING

LÄS MER