RÄTT OMGIVNING FÖR VÅRA HYRESGÄSTER

PMJ Fastigheter är en privatägd koncern som verkar i Ystad. PMJ Fastigheter strävar efter att skapa rätt omgivning för våra hyresgäster. Vi hyr ut bostäder och lokaler där vi själva skulle vilja bo och verka.

Efter att först varit en enskildfirma som syssla med fastighetskötsel till lokala hyresvärdar så bildades 1998 PMJ Fastigheter AB då den första hyresfastigheten förvärvades.
Med åren har PMJ Fastigheter haft en jämn stadig tillväxt och vuxit från ett bolag till en familjekoncern inom olika verksamhetsområden med fastigheterna som stomme i moderbolaget.

Idag verkar koncernen inom följande verksamheter:

  • Fastighetsförvaltning och projektutveckling
  • Hotell, restaurang och galleri
  • Investment och trading

I dessa verksamheter finns ett antal varumärken som alla samverkar för att leverera en optimerad kundupplevelse och goda arbetsförhållande för varje anställd.

En företagskultur som genomsyras av sunt förnuft, goda värderingar och ett återkommande fokus på miljön.

Genom att ta till vara på den bredd av olika kunskapsområden som finns inom koncernen
skapar vi synergieffekter inom områden som service, kompetens och ekonomi vilket inte bara bidrar till goda resultat utan även en trivsam arbetsplats för vår personal.

I koncern jobbar ca 65% kvinnor och 35% män med en snittålder om 34 år. Besök gärna våra olika webbplatser nedan och läs mer om våra verksamheter och varumärken.


FASTIGHETER

 

HOTELL CONTINENTAL

GALLERY M1

HOTELL FRITIDEN