BOENDEINFORMATION

Ett av våra främsta mål på PMJ Fastigheter är att våra hyresgäster ska trivas. Detta är för oss ett ständigt förbättringsarbete även om vi får mycket positiv respons. Hänsyn hyresgäster emellan och en bra kommunikation med oss som värd är grundfaktorn till att våra hyresgäster trivs så bra. Här hittar du den viktigaste informationen som är generell för alla fastigheter. Specifika regler etc för just ditt hus hittar du i din boendepärm.

Vid Inflyttning

Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse med oss. Besiktning skall bokas i god tid.
Glöm ej att anmäla nytt el-abonnemang avseende Din hushållsel.
För att få en snabb inkoppling av Ditt nya telefonnummer är det bra att ta reda på avflyttande hyresgästs telefonnummer.

Du skall för lägenheten teckna en hemförsäkring vid inflyttning. Saknar du hemförsäkring kan exempelvis en vattenskada som uppkommer i lägenheten bli en dyr historia.

Det kan även vara bra att göra en adressändring med eftersändning, så att posten känner till Din nya adress. Detta kan Du enkelt göra via Internet på www.adressandring.se.

Hyran

Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det är viktigt att hyran betalas i tid – annars kan det leda till att hyresrätten förverkas. Om Du har frågor om Din hyra är du välkommen att kontakta oss.

Felanmälan

Om du upptäcker fel i Din lägenhet eller i fastigheten är det viktigt att anmäla detta så att vi kan åtgärda felet så snart som möjligt. Felanmälan kan göras till oss på 0411-697 50. Felanmälan kan också göras här på vår hemsida under fliken hyresgäst-felanmälan (dock ej akut felanmälan). Vid akuta fel ringer du 0411-697 50 och väljer knappval 3, du kan även ringa till anslutet jourbolag, uppgifter om sådant hittar du på anslagstavlan i ditt trapphus.

Störande grannar

Hyreslagen säger att ”hyresgästen skall väl vårda lägenheten och vad som hör till denna, samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”.

Att bo i en hyresrätt innebär att visa hänsyn till varandra och tänka på att inte föra oväsen på olämpliga tider. För den allmänna trivseln, tänk exempelvis på att inte borra och spika i väggarna sent på kvällen och om Du ska ha fest kan det vara bra att prata med grannarna innan.

Om du har grannar som Du upplever som störande, skall du i första hand ta kontakt med din granne. Om problemet då inte är löst skall du kontakta oss för att vi gemensamt skall kunna hitta en lösning. Det är mycket allvarligt att få klagomål och detta kan leda till att hyresgästen förlorar rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att Du antecknar vem som stört dig och vid vilken tidpunkt. Kan vi inte lösa problemet, lämnas ärendet vidare till Hyresnämnden.

Tvättstugor

För allas trevnad är det viktigt att städa efter sig, tänk på att torka av maskiner, golv och rengöra ev. filter i torktumlare m.m.. Tvätt av mattor får ej ske i våra tvättmaskiner.

Uppsägning

Vid uppsägning av Din lägenhet måste Du skriftligen meddela oss detta. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt. Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

Under uppsägningstiden kan det tänkas att hyresvärden vill visa lägenheten för potentiella nya hyresgäster och det är då hyresgästens skyldighet att tillåta detta.

Utflyttning

För att slippa problem och extra kostnader efter avflytt från Din lägenhet är det viktigt att Du noggrant städar och rengör Din lägenhet. Även balkong och förrådsutrymmen skall rengöras. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten skall finnas i lägenheten. Eventuella skador eller onormalt slitage av ytskikten skall återställas, kontakta förvaltaren om Du är osäker.

Besiktning av lägenheten skall bokas efter överenskommelse med förvaltaren. Vanligtvis sker detta när lägenheten är tömd och städad.
Nycklar till lägenheten skall återlämnas senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).
Kom även ihåg att Ditt el-abonnemang för hushållsel skall sägas upp 14 dagar innan avflyttning.

Om Du inte kan uppfylla Dina skyldigheter vid avflyttning kommer vi debitera Dig för dessa kostnader (ex. flyttstädning).

Andrahandsuthyrning

Om Du exempelvis skall arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan Du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning av din bostad upp till max. 1år. Handläggningstiden är ca 6-8 veckor från det datum då alla nödvändiga handlingar inkommit till oss. Det är dock alltid Du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Att hyra ut sin lägenhet olagligt innebär att Du mister Din hyresrätt.

Den som hyr i andrahand har vid hyrestidens utgång ingen laglig rätt eller förtur till att få ta över förstahandskontraktet.