VÅRA
FASTIGHETER

Vi äger och förvaltar bostäder, kontorslokaler och butiker.
Våra fastigheter är belägna i bra, attraktiva lägen i centrala Ystad.
Nedan hittar du en förteckning över våra fastigheter.