Styrelseledamot i Sonetel förvärvar aktiepost samt övertar lån

Transaktionen utfördes under dagen idag. Martin Jönsson äger efter förvärvet ca 10% av de utgivna aktierna i Sonetel via sitt bolag PMJ Fastigheter AB. PMJ Fastigheter blir därmed den näst störste ägaren i Sonetel.

Förvärvet rapporteras in till Finansinspektionen under dagen.

I samband med förvärvet tar PMJ Fastigheter AB även över lånefordringar på bolaget motsvarande ca 2,6 MSEK, vilka löper med 8% årlig ränta.

”Vi ser det som mycket positivt att flera i styrelsen ökat sitt ägande i bolaget på senare tid.” säger Henrik Thomé, VD.

Sonetel är ett SaaS-företag som erbjuder kommunikationstjänster till småföretag globalt via abonnemangstjänster. Företaget har under senare tid rapporterat om ökad tillväxt i abonnemangsintäkter. Nya snabbväxande och mer kostnadseffektiva kundanskaffningskanaler har ersatt dyrbar annonsering via Google Adwords.

”Jag har en stark tilltro till bolaget och dess ledning.” säger Martin Jönsson. ”Det finns en stor outnyttjad potential i bolagets SaaS-plattform, samtidigt som trenderna pekar åt rätt håll. Det gör den fortsatta resan mycket spännande.”