Om- och tillbyggnaden av Fritidsbadet har påbörjats. Hotell Fritiden heter projektet, men namnet vid skylten på huvudingången blir Fritiden hotell & kongress.