Sedan 1 dec har PMJ Fastigheter totalförvaltning av BRF Geijer.