Sedan 15 okt har PMJ Fastigheter tagit över totalförvaltning av Sockerhusen.