PMJ FASTIGHETER GÖR FASTIGHETSTRANSAKTIONER

PMJ Fastigheter AB har sålt följande sex fastigheter; kv. Östen 2, kv. Östen 3, kv. Östen 4 kv. Gylfe 4 kv. Lundgren Södra 6 och kv. Falken 3 till Heimstaden. I samband med avyttringen förvärvar PMJ Fastigheter en blandfastighet av Heimstaden, kv. Adolf 17 med butiker och bostäder på gågatan. Tillträdesdatum för båda affärerna är 161230

-Beslutet att sälja våra bostadsfastigheter är strategiskt, då vi kommer inrikta oss på hotellverksamheter, kontors och butiksfastigheter samt projekt framöver. Heimstaden är en mycket bra köpare som kan bostäder, samt en viktig affärspartner som tror på Ystad och dess framtida utveckling vilket ligger i vårt gemensamma intresse säger PMJ Fastigheters vd Martin Jönsson i en kommentar.

Mer information:
Martin Jönsson, PMJ Fastigheter AB, martin@pmj.se, 070-744 51 86